Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: Areál společnosti MORAVIAN – KLAS, Vsetín-Bobrky
Firma: DIMENSE Architects
Soutěžící: Ing.arch. Petr Hovořák, Ing.arch. Hana Špondrová, Ing. David Lapčík
Kategorie: Architektura a stavební projekt (2014)


Další obrázky


Popis projektu:

Úroveň: architektonická studie, dokumentace pro ÚŘ, dokumentace pro SP, dokumentace pro realizaci stavby

Prodejní a servisní areál Moravian-Klass spol. s r. o., je tvořen hlavovou stavbou zahrnující administrativní část, včetně sociálního a hygienického zázemí pro zaměstnance, skladovou část, část servisních dílen s technickým zázemím svařovny, obrobny a servisních skladů, část krytých stání opravované techniky - garáže, otevřený přístřešek pro občasné ruční vysokotlaké mytí. Dále zpevněnými manipulačními plochami, včetně parkovacích stání.

Objekt je navržen jako jednoduchý kvádr se sedlovou střechou, členěný výškově dle jednotlivých funkčních celků. Administrativní část a její význam je zdůrazněn výrazným prosklením jak nástupního podlaží, tak i 2.NP a mírně předsunutou hmotou 2.NP s kancelářemi vedení.
Průmyslová utilitární fasáda stavby je oživena barevným bílo-zeleným řešením, kde zelená barva zdůrazňuje průčelí administrativy, a dále sekční vrata vjezdů do dílen a garáží.

Zpracováno v aplikaci Revit.
Graitec