Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: Barum Continental - ocelové konstrukce pro instalaci automatizovaného transportu
Firma: Ing. Josef Hejčl - SPS Otrokovice
Soutěžící: Renáta Flašarová, Ing. Josef Hejčl
Kategorie: Ocelové konstrukce (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Jedná se o vestavbu ocelových konstrukcí pro vynesení dopravního systému automatizovaného transportu do stávající železobetonové haly. Všechny železobetonové konstrukce musely být zaměřeny. Model byl vytvořen v programu Advance Steel . Jde o tři druhy konstrukcí :

1. Ocelová konstrukce pro vynesení válečkových dopravníků a obslužné lávky. Konstrukce je navržena jako příhradová socelovými sloupy vosách železobetonových sloupů. Ocelové sloupy jsou kotveny kbetonovým sloupům pomocí objímek.

2. Ocelová konstrukce podesty. Stávající podesta byla zaměřena demontována. Místo ní byla navržena nová podesta spoužitím demontovaných nosníků. Podlahu tvoří betonová deska do trapézového plechu.

3. Podpůrné konstrukce pro instalaci systému automatizovaného transportu. Pro vynesení pojezdového nosníku , na kterém bude jezdit závěsné zařízení je navržena ocelová konstrukce , která je zavěšena na stávající střešní konstrukci.

Konstrukce mají celkovou hmotnost 206 t.
Profil firmy:

Statika stavebních konstrukcí, architektonické a inženýrské činnosti (včetně projektování)
Graitec