Stavební CAD projekt
 

Uznání poroty


Projekt: EKOLOGIZACE ZDROJE VYTÁPĚNÍ V NEMOCNICI JIČÍN
Firma: ENERGIS 92, s.r.o.
Soutěžící: Ing. Lukáš Bukovský, Ing. Jiří Češka, Ing. Šárka Mrázková, Ing. Dita Doležalová, Ing. Karel Horák
Kategorie: Technické zařízení budov (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Místo: Jičín
Stupeň: prováděcí dokumentace
Použitý SW: AutoCAD, Revit MEP

Tento projekt řešil vybudování nové parní a teplovodní plynové kotelny a strojovny s kogeneračními jednotkami. Kotelna je umístěna ve stávajícím objektu kotelny v areálu Nemocnice Jičín.
Záměrem projektu byla ekologizace a zefektivnění výroby tepelné energie pro dané objekty areálu nemocnice.
K tvorbě schémat byl využit AutoCAD 2012. V tomto programu byly vytvořeny i nějaké další pomocné konstrukce a uložení potrubí, na něž není program Revit MEP vhodný.
K tvorbě ostatní výkresové dokumentace byl použit Revit MEP 2012. Projekt byl vytvářen pomocí „centrálního modelu", aby bylo možno na něm pracovat ve více lidech současně. Pro dané části profesí (technologie, stavba, kogenerace, VZT, ...) byly vytvořeny jednotlivé „worksety". Potrubí byla rozdělena pomocí potrubních větví dle médií. Jednotlivým mediím byla přiřazena daná barva, takže je na první pohled patrné, kterým potrubím proudí jaké médium.
Do projektu byla také zjednodušeně přenesena „stavba", abychom mohli potrubí a zařízení okótovat k jednotlivým stavebním konstrukcím. Bez stavebního podkladu by dokumentace pro realizaci byla nepoužitelná.
Z vytvořeného modelu jsme připravili výkresovou dokumentaci podle našich interních zvyklostí. Využili jsme tedy možnost výkresy vytisknout do formátu pdf a zároveň i exportovat do formátu dwg, který jsme předali jako podklad pro další profese. Využili jsme i možnost vytvoření výpisů materiálu, které jsme rozdělili pro dané profese.
Pro přehlednost a lepší představu o konečném díle jsme připravili 3D pohledy nejdůležitějších částí objektu. Tyto výkresy dobře slouží pro lepší představu pro montážníků, jak si projektanti danou oblast v reálu představují.
Graitec