Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: MŠ Raspenava
Firma: Projektový atelier DAVID s.r.o.
Soutěžící: Ing. arch. David, MgA. Janda
Kategorie: Architektura a stavební projekt (2014)
Popis projektu:

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby
Rozměry: cca 58,7 x 36,5; výška 4,3 m
Zastavěná plocha: 1342 m²
Obestavěný prostor: 14155 m³
Konstrukce: zděný z cihelných bloků, stropy z ŽB prefabrikovaných panelů

Projektant: Ing. Kratochvilová, Ing. Havránek, Ing. Dlouhý, Ing. arch. Středa, Ing. arch Pfeifer, Bc. Jirásko

Stavba mateřské školy Raspenava stojí na místě bývalé mateřské školy, kterou zničila povodeň v srpnu 2010. S ohledem na úroveň hladiny povodně roku 2010 je podlaha 1. NP navržena téměř o 0,5 m nad maximální úrovní této záplavy. Dispoziční řešení vychází z konceptu minimalizace komunikačních prostor a maximalizace otevřenosti a přístupnosti. Z tohoto důvodu je objekt řešen jako přízemní blok s minimem chodeb a maximálním otevřením prostor do exteriéru. Velké prosklené plochy umožňují výhled, jsou zdrojem tepelných zisků a zdrojem přirozeného osvětlení. Zahrada pro děti je vybavena hracími prvky, brouzdalištěm, sprchou a pítkem. V zahradě je významný podíl výsadeb s důrazem na prostor u vstupu do areálu atrium u jídelny.
Graitec