Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: OK haly ČSAP Kolín
Firma: PKD, s.r.o.
Soutěžící: Ing. Vladimír Smrčka - statika, Jan Chocholouš - detailing ocelová konstrukce
Kategorie: Ocelové konstrukce (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Nosnou část jednopodlažního sedlového objektu tvoří tuhé, příčné rámy s táhlem. Modul činí 6m, rozpon 20.5m.
V podélném směru jsou zajištěny rozpěrnými trubkami a ve dvou polích ztužidlem. Na tuto nosnou konstrukci jsou přichyceny pomocné prvky, které slouží k podepření střešního a stěnového opláštění. Tímto opláštěním jsou do konstrukce vnášena klimatická zatížení.

Uložení sloupů je kloubové. Sloupy jsou navrženy z profilů HEA 300, S355, vazníky jsou navrženy z profilu IPE 330, S355. Dimenze všech rámů jsou shodné, kromě štítových rámů, které jsou provedeny jako skládaný štít.
Profil firmy:

Firma PKD, s.r.o. vznikla v roce 1995. Navázala na tradici tehdejšího státního podniku Průmyslový kombinát Dačice, který vyráběl ocelové konstrukce hal již od roku 1961.

Díky vlastnímu managementu od projekce, statiky, konstrukce, vlastní výroby, montáže až po dopravu je firma schopna dodat zakázku jako kompletní celek od projektové dokumentace až po předání samotného díla.

Dnes se PKD řadí mezi přední firmy ve svém oboru, a to  nejen díky modernímu výrobnímu zařízení pro
zpracování ocelového materiálu, jako jsou např. CNC pilovrtací centrum, průběžný tryskač, CNC pálicí stroj, ohraňovací lis...atd.), tak i díky vyspělému technickému zázemí pro vytváření a zpracování projektové dokumentace. Statické výpočty, 3D modely hal atd... rozsáhlá vlastní doprava (návěsové soupravy, montážní vozy, teleskopické plošiny...) a zejména letité zkušenosti ve stavebnictví a strojírenství dovolují firmě přetvářet projekty do technologického řešení samotné stavby a určuje tak mnohdy nový trend kvalitních montovaných staveb .

Firma v nedávné době dokončila výstavbu  nového výrobního komplexu o rozloze cca 5900m2 za účelem  výroby těchto konstrukcí pod jednou střechou v rozsahu nejpřísnějších požadavků a norem.

Firma je držitelem Velkého svářečského průkazu platného pro státy EU certifikátu ISO a je řádným členem České asociace ocelových konstrukcí  a Jihočeské hospodářské komory a Aliance AGROEXPO, sdružení za účelem dodávek českých zemědělských komplexů na východní trh. 

Graitec