Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: Poháněcí stanice PS800 - odtah popílku Adularya, Turecko
Firma: Transys spol. s r.o.
Soutěžící: Marcel Lukeš
Kategorie: Ocelové konstrukce (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Poháněcí stanice slouží k pohonu pásového dopravníku, který dopravuje materiál z bodu A k bodu B. Dopravník je řešen tak, aby byla možnost ho i s poháněcí stanicí přemísťovat deformačním způsobem za pomocí překládací hlavy a překladače. Dopravník s poháněcí stanicí umožňuje boční nebo vějířovitý posun.

Poháněcí stanice je dvoububnová a je umístěna na pontonu, který umožňuje přesun  pomocí 2 ks zemních strojů, každý s tažnou silou na háku 66kN. Pro tento účel je ponton vybaven tažnými oky.

Ocelový ponton je svarek z plechů tl. 8mm a 12mm. Vnitřek pontonu může být v závislosti na klimatických podmínkách vystříkán hmotou, která brání přimrzání pontonu k zemi. Na ponton je pomocí čepů namontovaná nosná ocelová konstrikce, která se skládá ze dvou hlavních plnostěnných nosníků, z příčníků, z portálu pro rozvodnu, konzol pro elektrokladkostroj napínající dopravní pás a obslužných plošin. Hlavní nosníky jsou svarky se šroubovanými montážními styky a jsou přizpůsobeny pro zabudování poháněcích bubnů, válečkových stolic, tlumícího gumového štítu a pojezdové dráhy napínacího vozíku.

Model poháněcí stanice je pro dopravník šíře 800mm.


Profil firmy:

Inženýrská společnost TRANSYS spol. s r. o. Chrudim byla založena odborníky s mnohaletou praxí v oblasti projekce a dodávek transportních zařízení pro technologické závody, skládky a povrchové doly a jim příslušné ocelové konstrukce  r. 1992.

V oblasti přepravy a skladování sypkých materiálů nabízí společnost TRANSYS dodávky na klíč. Pro tyto dodávky projektuje a dodává přepravní zařízení dle požadavků technologie.

Společnost má rozhodující zkušenosti v přepravě sypkých materiálů, které je nutno řešit při projekčním zpracování skladování a transportních problémů těžko řešitelnými technologiemi.

Graitec