Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: Rekonstrukce plicního oddělení Městské nemocnice
Firma: Ing. Petr Madrý
Soutěžící: Ing. Petr Madrý, Gabriela Maxová
Kategorie: Technické zařízení budov (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Místo: Ostrava
Stupeň: prováděcí dokumentace
Použitý SW: CADKON Vzduchotechnika

Větrání a ochlazování ambulance a čekárny plicního oddělení.
Graitec