Stavební CAD projekt
 

Uznání poroty


Projekt: Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu
Firma: Ingsteel, spol.s.r.o.
Soutěžící: Ocelové konstrukce: Prof. h.c. Prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD., Ing. Marcel Vanko, Ing. Csaba Németh, PhD., Ing. Ján Litavský, Architektura: Atelier FISHER
Kategorie: Ocelové konstrukce (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Cielom projektu bola úprava existujúcej haly pre potreby organizácie majstrovstiev sveta v ladovom hokeji. Po rekonštrukcii sa zvýšila kapacita hladiska o 1740 miest (celková kapacita 9775 miest) a odstránením vnútorných stlpov z hladiska, ktoré niesli povodnú konštrukciu zastrešenia, a zabudovaním modernej technológie, sa výrazne zvýšila pohoda používatelov.
Z dovodu nízkej únosnosti povodnej ŽB konštrukcie bol pri návrhu nosnej ocelovej konštrukcie zvolený samonosný priečny systém. Vzájemná osová vzdialenosť typických medzilahlých vazieb je 10,0 m. Rekonštruovaná hala má podorysné rozmery 86,0 x 102,08 m. Maximálna teoretická výška haly v strede rozpatia je 23,30 m. Nové priečne väzby obkračujú povodné železobetónové tribúny. Väzníky s rozpatiami 4,775 + 76,45 + 4,775 = 86,0 m majú šošovkovitý tvar. Teoretická výška väzníkov v strede rozpätia je 6,0 m, nad stlpmi v miestach uloženia majú výšku 2,103 m.
Ocelová nosná konštrukcia halovej casti je navrhnutá z ocelí S235 a S355. Spotreba na ocelové nosné konštrukcie hlavne haly je 2567 t, trapézové plechy ako stratené debnenie sú 13 250 m2.


Profil firmy:

INGSTEEL je moderní, dynamicky se rozvíjející společnost holdingového typu, jejíž základní strategií je nabízet klientům komplexní služby od návrhu technikého řešení, přes vlastní výrobu ocelových, hliníkových a antikorozních prvků až po dodávku stavby na klíč.
Graitec