Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: Centrum bezpečné jízdy
Firma: Balance, s r. o.
Soutěžící: Ing. Jan Klodner
Kategorie: Betonové konstrukce (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Místo: Polygon Brno

Rozměry: 36,55 x 22,15 m

Předmětem projektu byla dokumentace pro stavební povolení.

Podkladem projektu byl prostorový model konstrukce vytvořený v programu Advance Concrete. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými sloupy a stěnami, monolitickými železobetonovými stropními deskami a schodištěm. Konstrukce přístřešků jsou ocelové.  
Graitec