Stavební CAD projekt
 

Softwarová řešení

Betonové konstrukce
Aplikace pro navrhování a projektování železobetonových konstrukcí.
Ocelové konstrukce
Aplikace pro navrhování a projektování ocelových konstrukcí.
Technické zařízení budov
Aplikace pro projektování TZB: zdravotechniky, vytápění a potrubí, vzduchotechniky a elektroinstalace.
Stavební konstrukce a architektura
Aplikace pro architekty a projektanty v oboru pozemních staveb.
Obecné CAD programy
Aplikace pro obecné kreslení technické dokumentace.
Vizualizace a zpracování dat
Aplikace pro vytváření fotorealistickách vizualizací, koordinaci projektů, zpracování rastrových dat a výkazů.
Infrastruktura a průmysl
Aplikace pro vytváření dokumentace v oblasti inženýrských staveb,liniových a plošných staveb, infrastruktury atd.
Statické výpočty
Aplikace pro statické výpočty a navrhování konstrukcí.
Graitec