Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: Hmotová studie zástavby
Firma: ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl
Soutěžící: Ing. Karel Sehyl
Kategorie: Architektura a stavební projekt (2014)
Popis projektu:

Místo: Na spravedlnosti, Pardubice 

Hmotová studie zástavby volné parcely po bývalé Mototechně.
Tato hmotová studie se liší od zavedených typologických moderních schémat v podobě monobloků, které vyrůstají ve městech a vzhled řešení fasád, pojetí výstavby a princip zástavby, jakoby architekti jeden od druhého kopírovali.
Zásadní řešení tohoto návrhu je zvednutí hlavní plochy parteru nad niveletu ulic a tím dát prostoru nové dimenze klidného prostoru mimo hluk z okolních komunikací. Pod hlavní plochou zeleně parteru, který bude mít charakter parku s vodní plochou a stromy, jsou umístěny komerční prostory, tělocvičny, sportovní haly a podzemní garáže, do kterých je vjezd a výjezd ze čtyř stran a tím není nadměrně dopravně zatěžováno okolí.

Seznam dokumentace:
Výkresová dokumentace
Graitec