Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: Injektáž prachového uhlí do Vysokých pecí v TŽ, OK dopravních mostů a přesýpací stanice
Firma: TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.
Soutěžící: Ing. Tomáš Kidoň, Ing. Barbara Bulawová, Ing. Petr Chroboček, Jiří Pietrosz
Kategorie: Ocelové konstrukce (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Jedná se o část celkové technologické stavby v rámci významné investiční akce Třineckých železáren, a.s. „Injektáž prachového uhlí do Vysokých pecí". Projekt prezentuje nadzemní ocelovou konstrukci dopravních mostů a přesýpací stanice přísunové trasy uhlí ze stávajícího objektu „Kryté skládky uhlí č. 2" směrem k nové budově Mlýnice uhlí v areálu TŽ, a.s. Trasa respektuje umístění všech stávajících objektů, samotného terénu, jak i komunikačních prostorů v bezprostřední blízkosti stavby. Jednotlivé části byly tvořeny jako samostatné prostorové modely a pomocí extérních referencí propojeny do celkové sestavy. Koordinace s technologickou částí zpracovanou v Autodesk Inventoru probíhala ve všech stupních PD.


Profil firmy:

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. je projektovou a inženýrskou firmou, která poskytuje komplexní služby od projektové a inženýrské činnosti až po dodávky investičních celků.
Graitec