Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: LETIŠTĚ BRATISLAVA
Firma: ATAVIS s.r.o.
Soutěžící: Ing. Milan Menšík
Kategorie: Technické zařízení budov (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Místo: Bratislava
Stupeň: prováděcí dokumentace
Použitý SW: CADKON Zdravotechnika

Prováděcí projekt ZTI letištní haly Letiště Bratislava - 2.etapa.
Předmětem je ležatá splašková kanalizace vedená ve dvojité podlaze nad základovou deskou v suteréním podlaží.
Ležatá kanalizace je vedena na přečerpávací stanici.
V suterénu se nachází sociální zařízení a technické místnosti.
Programem jsou vykresleny trasy ležaté kanalizace, ke kterým byly následně ručně doupraveny popisy stoupaček, v řezech zakreslena kanalizace nad podlahou a některé specifické detaily, jako např. přečerpávací stanice.
Graitec