Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: MODERNIZACE CENTRÁLNÍHO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ
Firma: ENERGIS 92, s.r.o.
Soutěžící: Ing. Lukáš Bukovský, Ing. Šárka Mrázková, Ing. Dita Doležalová, Ing. Karel Horák
Kategorie: Technické zařízení budov (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Místo: Poděbrady
Stupeň: prováděcí dokumentace
Použitý SW: AutoCAD, Revit MEP

Tento projekt řešil vybudování nové parní plynové kotelny, která je umístěna v novém stavebním objektu v areálu společnosti Lázně Poděbrady a.s.
K tvorbě schémat byl využit AutoCAD 2012. V tomto programu byly vytvořeny i nějaké další pomocné konstrukce a uložení potrubí, na něž není program Revit MEP vhodný.
K tvorbě ostatní výkresové dokumentace byl využit Revit MEP 2011, ze kterého byl poté projekt převeden do novější verze 2012, v níž byl dokončen. Projekt byl tvořen pomocí „centrálního modelu", aby bylo možno pracovat na něm ve více lidech současně. Pro dané části profesí (technologie, turbína VZT,...) byly vytvořeny jednotlivé „worksety". Potrubí byla pomocí „filtrů" rozdělena podle médií. Těmito filtry byla ovládána také barva jednotlivých medií (dáno možnostmi verze 2011). Do projektu byla také zjednodušeně přenesena „stavba", abychom mohli potrubí a zařízení okótovat k jednotlivým stavebním konstrukcím. Bez stavebního podkladu by dokumentace pro realizaci byla nepoužitelná.
Z vytvořeného modelu jsme připravili výkresovou dokumentaci podle našich interních zvyklostí. Využili jsme tedy možnost výkresy vytisknout do formátu pdf a zároveň i exportovat do formátu dwg, který jsme předali jako podklad pro další profese. Využili jsme i možnost vytvoření výpisů materiálu, které jsme rozdělili pro dané profese.
Pro přehlednost a lepší představu o konečném díle jsme připravili 3D pohledy nejdůležitějších částí objektu. Tyto výkresy dobře slouží pro lepší představu pro montážníků, jak si projektanti danou oblast v reálu představují.
Graitec