Stavební CAD projekt
 

Soutěžní projekt


Projekt: Prestrešenie hl. železniční stanice - Viedeň
Firma: CULMEN spol. s r. o.
Soutěžící: Peter Nagy, Attila Vyšehradský, Ondrej Králik
Kategorie: Ocelové konstrukce (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Kompletná nosná konštrukcia prestrešenia novej hl. stanice vo Viedni.
- vytvorenie modelu podla dodanej statiky do určeného obalu
- vytvorenie spojov
- vytvorenie stlpov
- až po vykonavacie plany
Profil firmy:

Culmen spol. s r.o. je súkromná projekčno-konštrukčná kancelária.
Bola založená roku 1997.

V prvých rokoch sa firma venovala spracovaniu vykonávacích projektov, najmä vystužovacích plánov pre veľké projekčné kancelárie a investičné spoločnosti v zahraničí. Dobré skúsenosti partnerských firiem s kvalitou, technickými riešeniami zložitých častí, včasným plnením dohodnutých termínov viedli postupne k rozšíreniu činnosti a vzájomnej spolupráce. Pribudlo spracovanie projektovej širšej dokumentácie: od tvorby štúdií, úvodných plánov, až po realizačný, vykonávací projekt, s ohľadom na doriešenie konštrukčných a technologických detailov.

V oblasti železobetónových konštrukcií sme začínali konštruovaním šalovacích a vystužovacích plánov. Postupne k tomu pribudla statika konštrukcií a úplný návrh objektu s konštrukčnými detailmi t.j. kompletná projektová dokumentácia.

V oblasti oceľových konštrukcií sme začínali výrobou dielenskej dokumentácie pre výrobné a montážne oceliarske firmy. Oceľové konštrukcie od začiatku navrhujeme zásadne priestorovo, v 3D programoch. Následne k tejto činnosti pribudlo navrhovanie oceľových konštrukcií, statika konštrukcií, riešenie detailov a spojov (uzlov) t.j. kompletná dokumentácia od návrhu, cez statiku, posúdenie spojov, optimalizáciu, od tvorby prehľadných plánov až po dielenskú dokumentáciu so všetkými potrebnými výkazmi.

V našom portfóliu projektov sú občianske, priemyselné a dopravné stavby, ako aj stavby pre infraštruktúru. Niektoré projekty sme spracovávali v priestorovej forme 3D (čisté oceľové konštrukcie len 3D), vytvárali sme potrebné vizualizácie.

Graitec