Stavební CAD projekt
 

Vítěz v kategorii Technické zařízení budov (2013)


Projekt: SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTRUM „VÁŽKA“ JEMNICE
Firma: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Soutěžící: Roman Bednář, Jan Slavíček, Ing. Martin Kotěra, Petr Paťha, Jan Vacek
Kategorie: Technické zařízení budov (2013)


Další obrázky


Popis projektu:

Místo: Jemnice
Stupeň: prováděcí dokumentace
Použitý SW: CADKON Vzduchotechnika

Cílem celého projektu je vytvoření funkčního, architektonicky přitažlivého areálu, který by nenásilně a logicky zapadl do daného prostoru, sloužil pro potřeby města a daného mikroregionu. Svým členěním umožní provozování sportovních, zájmových a relaxačních činností. Řešené území tvoří bývalý vojenský areál Útvaru pohraniční stráže, který již není v současné době využíván. Nosný systém objektů v areálu je tvořen železobetonovými prefabrikovanými sloupy, které podpírají střešní lepené lamelové dřevěné vazníky ve tvaru eliptické úseče. Tento tvar je typický pro všechny objekty areálu, podle něj je odvozen i název areálu „Vážka".
Projektová dokumentace byla zpracována do stupně zadávací dokumentace stavby.
Cena kategorie Technické zařízení budov (2013) :
Graitec